هدفمندی یارانه ها

الغاء هدفمندی و قطع کامل یارانه ها تنها راه خروج از منجلاب فساد

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید