هدفمندسازی یارانه ها - بخش چهارم:

شورای نگهبان و هدفمند کردن یارانه ها


   مصوبه مجلس در تاریخ 88/09/11 مرکّب از16 مادّه، 16 تبصره و18 بند در 7 صفحه قطع  A4و با حجم بیش از2000 (دو هزار) کلمه از سوی آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس برای شورای نگهبان ارسال گردید. 8 روز بعد به شماره 36755/30/88 به تاریخ 19/9/88 با امضای آقای محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر به مجلس بازگردانیده شد، در حالی که فقط با 3 مورد ابهام، 2 مورد در کلمات و عبارات و 1 مورد در معنی و مفهوم از سوی شورای نگهبان مواجه گردیده بود! یعنی شورای محترم نگهبان، فیلتری که مردم به آن دل بسته اند، در مصوبۀ سراپا خلافِ قانون اساسی مجلس، که اساساً شایسته برخورداری از عنوان فاخر قانون نمی باشد و مغایرت های آشکار پرداخت های آن لااقل با 5 اصل قانون اساسی را در همین نامه تشریح کردم، مغایرتی با قانون اساسی ندیده بود!
   ابهام سوّم فقط در معنی و مفهوم مادّه 3 سطری شماره 15 بود. در کمال شگفتی، مجلس به جای رفع ابهام، مادّه 15 جدید در حجمی نزدیک 10 برابر را با نقض اصول قانون اساسی از جمله اصول 60، 74، 75، 134 و نیز ماده 134 آئین نامه داخلی تصویب و «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» را جهت اجرای قانون و در حقیقت برای مصادره درآمدهای عمومی و خرج طبق سلیقه و تشخیص خود، تأسیس کرد. شورای نگهبان 7 روز بعد عدم مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را اعلام نمود!

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید