به مناسبت درگذشت دکتر محمد حسن سالمی

دکتر سالمی

درگذشت خواهرزاده خود، آقای دکتر محمدحسن سالمی را به فرزندان گرامی ایشان آقای دکتر هومن سالمی
و سرکار خانم دکتر آزیتا سالمی و دیگر بستگان تسلیت می گوییم. آقای محمدحسن سالمی در سال های پس
از اشغال ایران از سوی متفقین و تبعید آیت الله کاشانی به کرمانشاه در خدمت مبارزات سیاسی آیت الله کاشانی
درآمد و در مبارزات انتخاباتی دوره های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی نقشی پُر بار داشت.
به ویژه در مرداد ماه سال 1332 و هنگامی که سیاست های بیگانه به دنبال منحل کردن مجلس شورای ملی دوره
هفدهم بودند در اجتماعات بزرگی که در خانه آیت الله کاشانی در اعتراض به این تصمیم ضد میهنی در شب های
7 تا 10 مرداد برگزار شد اداره جلسات را برعهده داشت و از همین رو از روز 11 تا 26 مرداد 1332 از سوی
فرمانداری نظامی بازداشت غیرقانونی شد. وی سپس خاطرات خود را از هجوم مزدوران دولتی به این اجتماع
مسالمت آمیز در گفتگو با نشریات تاریخی به ثبت رساند. شادروان دکتر سالمی با حضور در همه دوران
مبارزات نهضت ملی ایران به گردآوری اسناد و مدارک این مبارزات سیاسی همت گمارد که کمک بزرگی
به ثبت رویدادهای مبارزات سیاسی ملت ایران در این دوران است. وی سرانجام در شب هنگام یکشنبه سوم
اسفند ماه 1399 در سن 88 سالگی در اسپانیا جان به جان آفرین تسلیم کرد. یاد و نام او را گرامی میداریم.

دکتر سید محمود کاشانی                                      مهندس سید احمد کاشانی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید