قانونگزاری در لایحه بودجه، خلاف قانون اساسی و اکیداً ممنوع است

دبیر و اعضاء شورای محترم نگهبان قانون اساسی

نقض قانون اساسی در تهیه لوایح و روند بررسی آنها در مجلس

خطاب به شورای نگهبان صورت گرفت

قانون شکنی دولت و مجلس ریشه مفاسد و مشکلات کشور

خطاب به دکتر روحانی، رئیس جمهوری ایران

اعتراض مجدد سید احمد کاشانی به رد صلاحیت

احمد کاشانی نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کرد + تصویر نامه تایید صلاحیت شورای نگهبان برای مجلس ششم

اعتراض سید احمد کاشانی به رد صلاحیت خود از سوی هیئت اجرایی شهرستان کاشان

 احمد کاشانی نسبت به رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض نمود + تصویر نامه