اعتراض سید احمد کاشانی به رد صلاحیت خود از سوی هیئت اجرایی شهرستان کاشان

  • پرینت

 احمد کاشانی نسبت به رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض نمود + تصویر نامه