صفحه نخست

به مناسبت مجلس ترحیم شهید رکن آبادی

  • پرینت

 

اظهار تاسف میکنم از این که چه طور چنین عناصری در کنار بقیه مردم جهان سوم مثل مردم ایران، مصر و سایرین، بالغ بر هفت هزار نفر را به راحتی آنجا قربانی کردند. این برخورد آل سعود با زائرین خانه خدا چه در مسجد الحرام و چه در منا نشان دهنده این است که مردم جهان سوم به ویژه مسلمانان در کشورهای خود و در دنیا پشت و پناهی ندارند که موجب می شود امثال آل سعود به سادگی مساله کشتار این مردم را رقم می زنند. این اقدام آل سعود در منا را بدون تردید می توان یک اقدام عمدی و حساب شده دانست چرا که با توجه به آن چه در اخبار دیدیم و شنیدیم راجع به تعدد دوربین های مدار بسته و پلیس امنیتی آنجا، این موضوع خیلی راحت، اگر نگوییم قابل پیشگیری صد درصد، اما به شدت قابل کنترل بود. آنها به هر حال دشمنی خود را کردند ولی آنچه که باید مایه عبرت باشد این است که باید در این کشورهای جهان سوم قیمت انسانها برود بالا و تا زمانی که قیمت مردم پایین است دیگران در حق آنها جفا و ظلم و تجاوز می کنند. به عنوان شاهد زنده، وقتی دولت کودتا در مصر مردم خود را وسط میادین به رگبار می بندد، آنها (امثال آل سعود) می فهمند که این مردم پشت و پناه و حامی در کشور خود ندارند. چنین بحثی در مورد مردم سایر کشورهایی که در این حادثه قربانی دادند نیز امکان پذیر است. پس ملل جهان سوم باید تلاش کنند در سرزمین خودشان از راه های قانونی و مسالمت آمیز با مبارزات پارلمانی و سیاسی به حقوق بنیادی خود که در رأس همه حق انتخابات واقعی است دست پیدا کنند.

امروز مدت کوتاهی در مجلس ترحیم مرحوم شهید رکن آبادی توانستم شرکت کنم که به لحاظ شلوغی بسیار زیاد راه با تأخیر زیادی رسیدم که این مسأله خود یک نمایش از پایمال شدن حقوق مردم در این شهر است. آنجا توانستم به پدر و برادران ایشان عرض تسلیتی داشته باشم. برادر شهید رکن آبادی پس از شناخت من، پایان نامه (کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق علیه السلام) برادر خود را یادآوری نمود که آن را همراه با اخوی من دکتر محمود و راجع به آیت الله کاشانی تحت عنوان «آیت الله کاشانی، دیانت و سیاست» تدوین نموده بوده.

روحش شاد.

 

                                                                                 IMG 20151130 002744

                                                                     تصویر جلد کتاب "سیاست دیانت و آیت الله کاشانی" نوشته مرحوم رکن آبادی