صفحه نخست

امتناع احمد کاشانی از مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما

  • پرینت

احمد کاشانی با خبرنگار صدا و سیمای کاشان مصاحبه نکرد

 پس از درخواست خبرنگار صدا و سیمای کاشان مبنی بر مصاحبه با سید احمد کاشانی پس از ثبت نام وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، با سوالی از سوی این کاندیدا مواجه شد که آیا چنین مصاحبه ای را با تمامی کاندیداها ترتیب میدهند یا خیر؟ که خبرنگار در پاسخ گفت ما تنها با اشخاص "شاخص" مصاحبه میگیریم. احمد کاشانی با بیان این که این اقدام بر خلاف اصل برابری کاندیداها میباشد از مصاحبه با این خبرنگار عذر خواست و گفت که من بارها و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از تبلیغات پیش از موعد مقرر کاندیدهای به اصطلاح "شاخص" و امکانات بیشتری که صدا و سیما در اختیار آنها قرار داده بود به شدت انتقاد کرده ام، و حال که خود در این جایگاه قرار گرفته ام درست نیست بر خلاف آن عمل کنم.