صفحه نخست

سوال احمد کاشانی نماینده نطنز و قمصر از سید محمد خاتمی وزیر ارشاد در سال ۱۳۶۴+تصویر سوال

  • پرینت

سانسور اخبار دیوان داوری ایران و آمریکا

جناب آقای خاتمی - وزیر محترم ارشاد اسلامی

به طوری که استحضار دارید مسائل مربوط به هیأت داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه چه از نظر مالی و چه از جهت حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران حائز کمال اهمیت است و مردم ایران را بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی که آزادی نشریات را بالصراحه مقرر ساخته است، باید در جریان جزئیات اخبار مربوطه به این هیأت داوری قرار گیرند. مع ذلک علیرغم نص قانون اساسی وزارت ارشاد به موجب دستورالعملی به روزنامه ها، انتشار اخبار مربوط به این موضوع را منوط به مشورت با دستگاه دولتی ساخته است...