صفحه نخست

تأیید صلاحیت احمد کاشانی توسط شورای نگهبان

  • پرینت

 

 بالاخره پس از دو بار رد صلاحیت توسط هیئت های اجرایی استان اصفهان، احمد کاشانی توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد. در زیر تصویر نامه تأیید صلاحیت را مشاهده می فرمایید.