در فرمانداری کاشان مطرح شد

سخنان مهندس سید احمد کاشانی در جلسه معارفه نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری کاشان