وزارتخانه های غیر قانونی و وزیران بی تخصّص

در آستانه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی

حسن سابقه و امانت و تقوی شرط اصلی احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری

خطاب به شورای نگهبان

مصیبت عُظمای ملت ایران

خطاب به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارائی در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۶

قانونگزاری در لایحه بودجه، خلاف قانون اساسی و اکیداً ممنوع است

دبیر و اعضاء شورای محترم نگهبان قانون اساسی

نقض قانون اساسی در تهیه لوایح و روند بررسی آنها در مجلس

خطاب به شورای نگهبان صورت گرفت