مجلس شورای اسلامی قوه قانون‌گزاری است، نه دایره صدور چک

خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۱۳۸۸

قانون اساسی امانت مردم ایران و ترازوی حقیقی اداره کشور است، آن را در هم نشکنید

خطاب به رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد

قانون اساسی خونبهای شهيدان، ميثاق ملت ايران، ضامن امنيت و استقلال کشور است آن را پايمال نکنيد

خطاب به غلامعلی حدادعادل، ریاست مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۳۸۴